2015-02-13 06:51

Kom ihåg att söka LOK-stödet


Nu kan man söka LOK-stödet fram till 25 februari. Foto: Per Wiklund

LOK–stödet är ett enkelt sätt att få in pengar till föreningen. Det som ska göras är att man sammanställer de aktiviteter som klubben genomfört under hösten, där barn och ungdomar (7-25 år) deltagit och sedan skickar in ansökan via föreningens IdrottOnline-sida.

Ansökan om statligt LOK-stöd för hösten 2014 (aktiviteter bedrivna 1 juli-31 december 2014) ska vara inskickad senast 25 februari.

Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida. Notera att även ev tilläggsasökan måste vara inskickad senast 25 februari.

För mer information kring regler och hur ansökan går till, läs här.


Författare: Simon Andren

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>