2018-07-30 13:20

Information angående serieanmälan 2018/19

För att serieanmälan ska vara komplett ska förbundsserieföreningarna skicka in följande senast 1/8:
1) Justerat årsmötesprotokoll från genomfört årsmöte 2018
2) Bokslut (resultat och balansrapport)från senaste bokslutet som är justerat och godkänt av årsmötet 2018.
3) Budget för kommande säsong 2018-2019
4) Intyg på skulder undertecknat av ordförande och revisor
5) Revisionsberättelse
Från 1 augusti utgår administrativa meravgifter (1000 sek per tillfälle) för sent inskickade handlingar.
Allt skickas till info@innebandy.se

Elitlicens:
Förbundsstyrelsen har i samråd med SEI Beslutat i februari 2014 att innebandyn inför Elitlicens. Elitlicensen gäller alla som spelar i eller kvalar upp till SSL/Allsvenskan/Division 1.
Svensk innebandy har beslutat att införa elitlicens, vilken i korthet innebär följande:
• Säsongen 14/15 införs gemensam kontoplan (ska börja konteras och bokföras enligt denna senast från 1 maj 2015)
• Säsongen 15/16 införs gemensamt räkenskapsår med avslut 30 april (måste vara infört 1 maj 2016)
• Säsongen 16/17 måste varje elitklubb ha auktoriserad eller godkänd revisor
• Säsongen 17/18 ska elitklubb vara skuldfri (alltså den 1 maj 2018 får inga skulder finnas inom idrotten)
• Säsongen 18/19 ska eget kapital vara positivt (alltså den 1 maj 2019 måste eget kapital vara positivt)
• 1 maj 2019 då gäller innebandyns elitlicens fullt ut
Som ett led i att kunna ge klubbar tid att anpassa sker alltså nu ett första steg, att börja bokföra och kontera i enlighet med innebandyns gemensamma kontoplan, anvisningarna gäller från 1 maj 2014. Senaste datum att påbörja kontera och bokföra enligt kontoplanen är alltså den 1 maj 2015.

 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>