2014-11-21 13:12

Fem förbund ställer sig bakom SDF-SM:s förändring


Fem distriktsförbund ställer sig bakom SDF-SM:s förändring. Foto: Per Wiklund

Under den senaste tidens debatt kring SDF-SM:s förändring har en fråga handlat om hur väl förankrat beslutet är hos distriktsförbunden runtom i landet. Nu gör fem stora förbund ett tydligt ställningstagande på innebandymagazinet.se.

"Vi fem distriktsförbund (...) vill med denna skrivelse visa att vi helt och fullt står bakom Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och därmed även beslutet gällande SDF-SM", skriver Upplands, Stockholms, Södermanlands, Skånes och Göteborgs Innebandyförbund.

Läs hela artikeln här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>