2014-12-04 10:45

Beslutet taget i anmälningen mot Gillek


Mullsjös David Gillek frias från rasismanklagelserna. Foto: Per Wiklund

Mullsjö AIS David Gillek blev anmäld och anklagad för rasism efter matchen mot KAIS Mora 22 november. Nu kommer beslutet att Gillek frias helt från anklagelserna.

Det var i en situaition under matchen där Moras Filip Mbanza och David Gillek hamnade i en diskussion som Gillek skulle ha uttalat sig rasistiskt, enligt anmälan. Anmälaren hade också som stöd en videofil med berörda sekvenser.

Men Juridiska Nämnden väljer nu att fria Gillek. Så här skriver JN i beslutet: "I ett ärende där parterna får anses som jämbördiga måste uppgifter som lämnas däri bedömas med restriktivitet. Utgångspunkten enligt Riksidrottsförbundets stadgar är att den som påstår att annan har gjort sig skyldig till en förseelse även skall styrka påståendet. I detta ärende finns endast parternas egna uppgifter att tillgå, vilka följaktligen får ställas mot varandra, eftersom JN finner att de av anmälaren åberopade videosekvenserna inte ger stöd för dennes uppfattning. Mot David Gilleks bestridande av händelseförloppet finner JN att anmälaren inte kunnat styrka att Gillek skulle handlat på så vis som anmälan gör gällande. JN anser därmed att David Gillek skall vara fri från ansvar avseende vad han anmälts för."

Läs hela beslutet här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>