2014-10-14 08:08

Beslut från Juridiska Nämnden

Föreningen Täby FC anmäldes till bestraffning med anledning av publicerade inlägg via Twitter.

Juridiska nämnden (JN) har förutom anmälan med tillhörande bilagor även tagit del av yttrande från Täby FC genom styrelsen.

JN gör i beslutet följande bedömning. Enligt Riksidrottsnämndens beslut 221/13-14 gäller i ett bestraffningsärende enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar att det är anmälaren som har att styrka påståendet att en bestraffningsbar förseelse har begåtts. Beviskravet brukar formuleras som att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den anmälde begått förseelsen (jfr. Hübinette och Malmsten, Idrottens bestraffnings- och antidopingregler, 5 u, s. 28).

Föreningen har bestridit anklagelserna och anfört att någon som stått utanför föreningens kontroll har skapat och administrerat det kontot varifrån de anmälda Twitter-inläggen publicerats. I frånvaro av annan bevisning, som stöder att föreningen varit i kontroll över kontot, kan det mot föreningens nekande inte anses ställt utom rimligt tvivel att det varit densamma som publicerat inläggen. Redan på grund av detta ska anmälan mot Täby FC lämnas utan bifall.

JN beslutar att lämna anmälan mot Täby FC utan bifall.

Beslutet kan överklagas till RIN.


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>