2014-11-26 06:53

Avhandling om skadeförebyggande presenteras


Ulrika Tranæus har skrivit en avhandling om förebyggande av skador.

Nu kommer den första doktorsavhandlingen inom svensk innebandy någonsin. Du kan vara på plats när Ulrika Tranæus berättar om resultatet.

Ulrika Tranæus har jobbat med sin avhandling under flera år. Hon har undersökt hur man kan förebygga skador ur ett psykologiskt perspektiv i elitinnebandyn.

Hon presenterar resultatet under VM i Göteborg fredag 12 december.
Vill du lyssna? Boka din plats och läs mer om den två dagar långa internationella konferensen här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>