2015-02-13 11:15

Allsvensk spelare misstänks spelat på egna matcher


Spelarna på bilden har ingenting med texten att göra. Foto: Per Wiklund

En allsvensk spelare har anmälts till bestraffning för brott mot Riksidrottsförbundets stadgar efter att misstänkts ha spelat på sitt eget lags matcher. Han har blivit avstängd under pågående utredning.


Den anmälda spelaren misstänks att vid ett flertal tillfällen under januari månad spelat på sitt lags matcher och i och med detta brutit mot Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser.

Den Juridiska nämnden beslutade på torsdagskvällen att stänga av spelaren från tävling, uppvisning och uppdrag gällande all innebandy.

Göran Harnesk är Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare och den som anmält spelaren:

- Svenska Spel har uppmärksammat mig om misstankarna mot spelaren och efter att tagit del av bevisningen har jag beslutat att göra en anmälan till bestraffning. Den aktuella spelaren och hans förening är informerade om anmälan. Svenska Innebandyförbundet och Svenska Spel ser allvarligt på detta, säger Göran Harnesk.

I tävlingsbestämmelserna 3 kap. 6 § framgår att:

”Den som kan påverka resultatet av innebandymatch får inte själv eller genom ombud, inom eller utom riket, ingå någon form av vadhållning gällande aktuell innebandymatch. Vadhållning får exempelvis inte ingås av spelare, ledare, sekretariat, sportchefer och styrelse tillhörande förening i aktuell match samt domare avseende de matcher där de själva medverkar.”


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>