2013-11-06 12:00

Noterat från Tävlingskonferensen 2013

Årets tävlingskonferens hölls i samband med EFT i Göteborg och samtliga distrikt var representerade. Mötet präglades av positiv atmosfär och vilja till att bidra till gemensamma lösningar för att Svensk Innebandy ska fortsätta att växa.  

På Tävlingskonferensen tas inga beslut som under Tävlingskongressen utan det är ett forum för diskussioner.

På agendan:

Behållarperspektivet
Innebandy är en sport som utövas av många. Det finns inga större problem att rekrytera nya unga spelare. Det som är utmaningen är att behålla spelarna när de funnits med i några år. Tappet av spelare börjar i tonåren - inte så att man slutar helt utan att man börjar med idrott (även innebandy) på motionsnivå. Mötet konstaterade att det är en stor framtida utmaning att skapa förutsättningar så att så många som möjligt vill fortsätta men kanske under andra former.

Mötet enades om: Utmaningen är identifierad. Nu är det bara hårt arbete som återstår.

Sunday League
Det finns idag distrikt som har skapat förutsättningar för innebandyutövare som endast vill spela matcher på motionsnivå.  Det har slagit mycket väl ut och intresset växer allt mer. Det har funnits en farhåga att detta skull “stjäla” spelare från licensspelet men detta har man inte kunna se något av.

Mötet enades om: Ett stort intresse finns för att utöka detta till fler distrikt och utifrån deras speciella särart. Svensk Innebandy har för avsikt att erbjuda en samordning till de distrikt som önskar ingå i detta framöver.

Tävlingsmodell för ungdomar och juniorer
För att vi ska utveckla verksamheten i konsekvens med den SIU-modell som tagits fram krävs det att vi ser över nationellt samordnade tävlingar för de yngsta åldersgrupperna. Detta gäller framförallt Newbody Cup och distriktslags-SM för de yngsta årskullarna.

Mötet enades om: Trots att det finns önskemål om att ersätta Newbody Cup med alternativa lösningar vill man ha någon form av Newbody Cup. Till exempel genom att genomföra den på flera orter och där alla lag spelar lika många matcher. Något nationellt slutspel ska inte finnas. Däremot ska det finnas en bred talangutveckling där alla blir sedda. Vad gäller distriktslags-SM så är förslaget att höja åldersnivåerna för distriktslagen och betona bredden för de yngre åldrarna.

Ny seriestruktur
Ett förslag till ny serieform för SSL dam och division 1 dam diskuterades. Detta bygger på att minska resandet för lagen och därmed ge en gynnsam ekonomi. Förslaget innebär inga sportsliga negativa konsekvenser.

Mötet enades om: Serieformen bör påskyndas och helst vara klart redan till nästa säsong. Förbundskansliet bereder frågan och tar det vidare till berörda instanser.


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>