2013-11-26 08:00

Klargörande gällande matchfixing

Som ni säkert har läst, sett eller hört har det under det senaste året framkommit att flera föreningar inom Svensk Idrott har varit inblandade i uppgjorda matcher, så kallad matchfixing. 

Svensk Innebandy är förskonad från denna typ av företeelser som faktiskt riskerar att förstöra hela idrottsrörelsen. För att förebygga att det händer inom vår idrott vill vi klargöra att vi självfallet tar kraftigt avstånd från alla typer av orent spel. Därför vill vi uppmana alla innebandyföreningar att föra denna information vidare till styrelse, personal, ledare och spelare.

Vi på Svensk Innebandy arbetar idag aktivt tillsammans med Svenska Spel för att förebygga all typ av inblandning i uppgjorda matcher. Svenska Spel har även inlett ett samarbete med RF som inrättat en heltidstjänst som bland annat kommer att ansvara för information, utbildningsstöd och samordning gentemot specialidrottsförbund.

Här hittar ni ett utdrag ur våra tävlingsbestämmelser vilka regler som gäller för vadhållning inom Svensk Innebandy:

Kapitel 3
§6 Vadhållning
Den som kan påverka resultatet av innebandymatch får inte själv eller genom ombud, inom eller utom riket, ingå någon form av vadhållning gällande aktuell innebandymatch. Vadhållning får exempelvis inte ingås av spelare, ledare, sekretariat, sportchefer och styrelse tillhörande förening i aktuell match samt domare avseende de matcher där de själva medverkar.

Dessa regler gäller för all idrott på alla nivåer.

Läs mer om RF och Svenska Spel: http://www.rf.se/Allanyheter/2013/RFochSvenskaSpelinyttsamarbeteforattforebyggamatchfixing/ 


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>