2013-11-11 18:00

Fortsatta störningar på hemsidan under måndagskvällen

Problemet med att resultat och tabeller inte uppdateras på våra hemsidor kommer att fortsätta under måndagskvällen.

Bakgrunden är att felet är svårt att åtgärda eftersom det visar sig på olika sätt för olika serier. Arbetet fortsätter under måndagen och under tisdagsmorgonen kommer en extern expert bistå systemleverantören i hopp om att åtgärda felet.

Förutom de publika hemsidorna kan även den mobila appen beröras av felet.


Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>