2013-03-11 11:04

RIN ändrar JN:s beslut angående Henrik Stenberg

Riksidrottsnämnden (RIN) beslutade den 6 mars att ändra beslutet från Juridiska nämnden (JN) rörande Storvreta IBK:s Henrik Stenberg.

Då RIN gjort en annan bedömning avseende uppsåtsfrågan sätts bestraffningen ned från en tid motsvarande fem matchers avstängning till en tid motsvarande tre matcher.

Ändringen från RIN innebar att Henrik Stenberg blev spelklar igen den 10 mars.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>