2013-03-22 17:27

Mikael Karlsson stängs av under utredning

Mikael Karlsson, Caperiotäby FC, har av Juridiska Nämnden (JN) från och med den 22 mars 2013 stängts av under utredning efter att ha anmälts av domarna Edvin Simonian och Peter Hagelin.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>