2009-01-29 10:48

Information om övergångar

Eftersom sista datum för övergångar är 31 januari går vi här igenom vad som gäller.

Betalning skall finnas på SIBF:s konto senast fredag (2009-01-30) och korrekta övergångshandlingar skall vara inkomna till SIBF:s kansli senast 23.59 lördag 2009-01-31.

Korrekta övergångshandlingar innebär korrekt ifyllda uppgifter med nödvändiga underskrifter samt kopia på betalningskvittens.

Läs mer om övergångar


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>