2014-02-11 17:10

Stor licenskontroll pågår

Just nu görs en stor licenskontroll för alla som har A-licenser. Licenskontrollen pågår under hela februari.

Vid obetalda A-licenser gäller följande (förutom att licensen måste betalas, 320 SEK):

Kap 2 §5 Spelarlicens
Avsaknad av spelarlicens 
3 000 SEK (grundavgift förening)
500 SEK (per spelare) 

OBS! Spelare som har obetald licens är oförsäkrade och får inte spela i seriespel eller sanktionerade turneringar. Därför är det viktigt att registrera alla spelare och betala spelarlicenser.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>