2014-02-04 11:19

Rapport från ordförandekonferensen i helgen

Under helgen arrangerade Svensk Innebandy en ordförandekonferens i Stockholm. Alla distriktens och SSL-lagens ordföranden var inbjudna och närvaron var hög.


Foto: Per Wiklund.

De två dagarna gick i samförståndets tecken och hade som tema Svensk Innebandy – Tillsammans. Lördagen handlade mycket om redovisningar. Mötesdeltagarna blev uppdaterade kring flera viktiga frågor som VM 2014, medianärvaron, innebandyns kompetenscentrum, utvecklings- och tävlingsfrågor, domarreglemente samt ekonomi.

Frågan om den nya seriestrukturen på damsidan togs upp i mötets inledning och generalsekreterare Göran Harnesk redogjorde för hur beslutet tagits fram. Styrelsens inriktningsbeslut står fast samtidigt som förbundets ordförande Tomas Engholm och Svensk Elitinnebandys ordförande Kim Fors visade intresse av att ha ett möte med SSL- och division 1-klubbarna. Ett sådant möte har nu planerats in.

Lördagen var också en möjlighet för distrikt och klubbar att diskutera gemensamma samverkansprojekt och respektive ansvarsområden.

På söndagen satte sig distrikten tillsammans i en grupp och diskuterade hur de i framtiden ska jobba ihop med utgångspunkt i den inriktning som förbundsmötet beslutat om. Samtidigt diskuterade SSL-klubbarna och SEI framförallt varumärke och ekonomi.

- Det var en bra helg för Svensk Innebandy i helt rätt anda. Många bra diskussioner och högt i tak, säger Tomas Engholm och utvecklar:

- Vi i styrelsen tar med oss flera saker. Vi ska bjuda in till seminarier när det gäller viktiga framtidsfrågor. För att bli tydligare och höja kvalitén har vi även bestämt att se över våra styrdokument och mötesformer. Dessutom gav ordförandekonferensen oss i uppdrag att arbeta fram ett förslag på hur vi ännu tydligare ska synas som Svensk Innebandy.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>