2014-02-25 19:25

Beslut från JN: Egebrant stängs av två matcher

Svenska Innebandyförbundets Juridiska Nämnd (JN) har fattat beslut i ärende D13/14-26 gällande Alexander Egebrant, AIK IBF.

Det var efter matchen mellan Växjö IBK och AIK IBF den 17 februari 2014 i SSL Herr som Alexander Egebrant anmäldes till bestraffning av matchdomarna Daniel Skoog/Ola Pettersson. Anmälan inkom den 18 februari.

JN har förutom anmälan samt yttrande från den anmälde även tagit del av det videomaterial som åberopats i samband med anmälan. Domarna har i sin anmälan framhållit att Alexander Egebrant med sin ena fot stämplar en motståndare på benet då denne ligger ner.

Efter att ha tagit del av åberopad matchvideo finner JN att anmäld förseelse i högre utsträckning vinner stöd för den uppfattning som anförts av anmälarna i ärendet. Av videomaterialet framgår huvudsakligen att Alexander Egebrant med avsikt trampar på sin motståndare efter att spelet blåsts av. Vid bedömningen anser JN att det är en försvårande omständighet att angripa en liggande motståndare. Motståndaren har befunnit sig i ett utsatt läge och har inte kunnat värja sig. Alexander Egebrant bedöms ha haft möjlighet att avbryta sitt angrepp i tid.

JN gör sammantaget bedömningen att förseelsen ska anses som våld mot motståndare enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 8 punkten. Bestraffning ska ske i form av avstängning under en tid motsvarande två (2) matcher i aktuell serie.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>