2016-12-05 16:44

Besluten från Tävlingskongressen i helgen

Tävlingskongressen 2016 gick av stapeln i Stockholm under söndagen med 22 distrikt och 31 föreningar representerade.

Mötesordförande för Tävlingskongressen, där sex motioner var för avgörande, var Hans-Göran Elo.

Pixbo Wallenstam IBK motion om ”USM flickor 16 år” och Skånes Innebandyförbunds motion om ”SDF SM 17 år” avslogs.

Även Åstorp Kvidinge IBS fick avslag på sin motion om ”Utbildningsbidrag”. Däremot gick Förbundsstyrelsens förslag, att tillsätta en utredning som ska omfatta ett helhetsperspektiv i frågan om utbildningsbidrag, igenom.

Av de motioner och förslag som Tävlingskongressen skulle behandla var det IBF Faluns tre motioner om rätten till: ”Radio-, TV- och web-sändningar”, ”Varu- och företagsreklam” samt ”Arenareklam” som upptog mest diskussion. Pixbo Wallenstam IBK drog tillbaka sina båda motioner till förmån för IBF Faluns. Tävlingskongressen beslutade efter votering enligt Förbundsstyrelsens förslag.

Det beslutades också om en större mängd språkliga och redaktionella ändringar av Tävlingsbestämmelserna med syftet att göra bestämmelserna mer tillgängliga. Varje kapitel har exempelvis fått ny rubrik och en omdisponering har minskat materialets omfattning med sex sidor trots att Tävlingskongressen antog många nya regler.

Regelverket angående B-licenser i seniorserier förändrades av Tävlingskongressen som beslutade att regeln nu ska vara:

”Förening får inte använda B-licensierade spelare i tävlingsmatch för seniorlag. SDF har rätt att i lokala förutsättningar föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna. Dispens ska vara individuell, vara behovsprövad och gälla för spelare som är ett år yngre än A-licens. Dispens ska sökas hos berört SDF. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie.”

Tävlingskongressen beslutade även att införa tävlingsbestämmelser om Elitlicensen.

Tävlingsbestämmelserna för kommande säsong (2017/18) ska presenteras i samband med att det mötesprotokollet är justerat.Läs mer
Förutsättningar, agenda och motioner


Författare: Sebastian Nurmi

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>