2012-09-11 14:05

Tävlingskongress 11 november 2012

SIBF inbjuder SDF och de föreningar som tillhör av SIBF administrerade serier till Tävlingskongress 11 november 2012.

Tävlingskongressens syfte är att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen ska också fastställa tävlingsbestämmelserna för kommande säsong.

Innebandyrörelsen ska bland annat fatta beslut rörande kvalspel i våra förbundsserier. På agendan finns även förslag till förändringar i övergångsreglerna samt en motion angående obligatorium med skyddsglasögon för ungdomsspelare. Förbundsstyrelsen kommer att lägga fram en rad förslag om layoutmässiga förändringar av Tävlingsbestämmelserna såväl som förändringar föranledda av vår nya tävlingsorganisation.

Alla handlingar, motioner och propositioner, kommer att skickas till berörda parter senast den 11 oktober.

Länkar
Inbjudan
Fullmakt
Föredragningslista


Kontaktperson: Linda Noppa
Författare: Daniel Karlsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>