2017-03-15 14:50

Värmlands IBF imponerade på RF-ordföranden


Från vänster: Thomas Sundenhammar (VIF/SISU), Lars Andersson (VIF/SISU), Camilla Olsson, Björn Eriksson. Foto: Privat

Värmlands Innebandyförbund fick i måndags chansen att visa upp sin verksamhet för Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson – där Värmlands två stora satsningar stod i fokus.
- Han tyckte att det var intressanta och viktiga satsningar och vi var överens om att en sådan fråga som jämställdheten kräver strukturerat och medvetet arbete, säger Värmlands IBF:s kanslichef Camilla Olsson. 

Camilla Olsson tillsammans med Värmlands Idrottsförbund tog emot Björn Eriksson för att diskutera de goda exempel på utveckling som finns inom regionen. Och just Värmlands innebandy lyftes rejält, med fokus på föreningsutvecklingssatsningen ”Certifierad förening” och nätverket ”Framtidens ledarskap”.

- Vi pratade framför allt om tre frågor. För det första arbetet med Samsynsmodellen, där innebandyn, hockeyn, fotbollen och handbollen samarbetar i Värmland för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra idrottande barn. I dagarna är vi på gång att sjösätta modellen via en pressträff och under våren kommer idrotterna tillsammans att åka runt i länet och träffa föreningar och kommuner för att förankra och informera. Sedan fick jag chansen att lyfta fram innebandyns arbete med föreningsutvecklingskonceptet ”Certifierad förening” och vårt kommande nätverk ”Framtidens ledarskap” som handlar om att öka kompetensen och medvetenheten kring jämställdhetsfrågan. Ett arbete som på sikt ska bidra till att öka antalet kvinnor med ledaruppdrag. Båda de satsningarna gör vi i samarbete med VIF/SISU, säger Camilla Olsson.

Björn Eriksson intresserade sig för Värmlands satsningar och alla var överens om att jämställdheten kräver mycket, både på kort och lång sikt.

- Här pratade vi också en del om vikten av kunskap, om att vi måste förstå varför det är viktigt att arbeta med jämställdhetsfrågan, att det som står på spel i slutänden faktiskt är vilka resultat vi uppnår och vilken utveckling vi ser inom vår idrott. Här kan jag tycka att näringslivet ibland har kommit lite längre, då alltfler företag inser att jämställdheten faktiskt är en tillväxtfråga, säger Olsson.

Värmlands två projekt går starkt framåt. Inom ”Certifierad förening” finns fem föreningar som är aktiva. Karlskoga IBF fick sin certifiering i början av mars och de andra är på god väg.

- Det som är roligt just nu är att föreningarna står på kö för att köra i gång och verkligen ser ett behov av att få den här stöttningen med att genomlysa hela verksamheten, säger Olsson och fortsätter:

- När det gäller ”Framtidens ledarskap” så är arbetet mer i sin linda och vi kommer under våren att jobba med rekryteringen av deltagare. Här kommer vi att kitta samman satsningarna en del också och i första hand erbjuda föreningarna som är i gång med certifieringsarbetet att också skicka representanter till nätverket. Vi håller också på att sätta samman det konkreta innehållet för träffarna och tror att en jätteviktig del handlar om att samarbeta med andra regionala aktörer, som besitter kompetens inom området. Här tänker jag till exempel på Region Värmland och Länsstyrelsen som båda gör ett bra jobb i frågan. Vi kommer också att hitta goda exempel från näringslivet och använda oss av inspiration och erfarenheter därifrån. 


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>