2017-03-23 20:36

Sök bidrag för insatser till asylsökande


Foto: Calle Ström

Från och med 21 mars till och med 5 maj kan organisationer i det civila samhället söka statsbidrag hos Länsstyrelsen för insatser riktade till asylsökande från 18 år och uppåt. 

Läs informationsbrevet från Länsstyrelsen.

Ytterligare information om statsbidraget, aktuella ansökningshandlingar samt inbjudan till tre informationsträffar finns på Länsstyrelsens webbplats. Anmälan sker på länsstyrelsens hemsida senast 27 mars.

Datum för informationstillfällen
Vänersborg 30 mars
Göteborg 1 april
Skövde 6 april


Kontaktperson: Gry Andersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>