2017-03-07 20:10

Konvent om föreningsutveckling i samband med SM-finalen


Foto: Per Wiklund

I samband med SM-finalen arrangeras ett stort konvent på Bosön i Stockholm. En av punkterna handlar om föreningsutveckling, där flera framgångsrika föreningar ska berätta om sitt arbete.

Spåret om föreningsutveckling på konventet är för dig som är engagerad i din förening på styrelsenivå eller annan del av organisationen, och som vill få goda exempel på hur andra föreningar har arbetet i olika delar av sin verksamhet.

På konventet 21-22 april kommer bland annat Karlstad IBF och Hässelby SK IBK att berätta om sina erfarenheter av utvecklingsarbete i föreningen. 

Karlstad IBF ska presentera resultatet från utvärderingen av det tvååriga projektet ”Idrott för alla – med särskild satsning på innebandyspelande tjejer” som syftar till att skapa bättre förutsättningar för att flickor ska stanna kvar inom föreningen och spela innebandy så länge som möjligt. Med utgångspunkt i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) och idrottens värdegrund har målet varit att minska avhoppen av innebandyspelande tjejer i föreningen från 50 procent ned till 30 procent i åldrarna 13-18 år. 

Hässelby SK IBK är en förhållandevis stor innebandyförening som kämpar med implementeringen av SIU. Arbetet är inte någon enkel resa. Under deras föreläsning beskriver föreningens representanter de möjligheter och utmaningar arbetet har medfört. Som ett led i att försöka skapa en ökad kvalitet i verksamheten har också föreningen arbetat fram en kunskapsbank som, om allt går som det ska, kan presenteras under konventet.

Se till att säkra din plats på konventet redan i dag. Se mer och anmäl dig här.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>