2017-03-15 06:58

Kallelse till Förbundsmötet


Foto: Per Wiklund

Söndag den 18 juni klockan 14.00 hålls Svenska Innebandyförbundets Förbundsmöte.

Vi påminner att sista dag för att lämna in motioner till Förbundsmötet är den 31 mars.

Inbjudan till Förbundsmötet har skickats ut till röstberättigade. 

Mer information finns här.


Kontaktperson: Christer Johansson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>