2017-03-18 06:27

"Det finns en problematik i att man lyfter fram kvinnor som en speciell grupp"


Lovisa Engström i FC Helsingborg. Foto: Anton Rosenblad

FC Helsingborgs Lovisa Engström är en av tolv deltagare i årets nätverk #IBkvinnorleder. Men även om hon tycker att nätverket är nödvändigt ser hon ändå en annan aspekt i det hela.
- Det finns en problematik i att man lyfter fram kvinnor som en speciell grupp. Som ledare behöver alla nätverka, oavsett om man är man eller kvinna, säger hon. 

Årets upplaga av nätverket, som startades av Svensk Innebandy i fjol, består av tolv kvinnor med olika positioner inom innebandyn runtom i Sverige. 21-åriga Lovisa Engström, som jobbar inom FC Helsingborg, är en av dem.

Hon har de senaste åren jobbat mycket med integrationsfrågor och har just nu två olika projekt i gång inom föreningen.

- Jag gick med i nätverket för att jag tycker att det är viktigt att man som kvinna får vara med och påverka och bestämma, säger hon och fortsätter:

- Och att vi får synas i en egen grupp och att vi i den gruppen kan hjälpa varandra med problematik som vi har på många olika ställen i Sverige.

Nätverket träffades för första gången för några veckor sedan i Stockholm. Där lärde de känna varandra, genomförde olika övningar och hade förläsare på plats som pratade genus och hur man är en framgångsrik kvinna som chef.

- Jag tror att vi behöver nätverket för att locka flera kvinnor till ledapositioner, och att vi tillsammans kommer överens om hur vi gör det. Vi behöver mer mångfald, även inom idrotten, säger Engström.

Är det svårare att vara kvinna än man inom idrotten?
- Idrotten speglar samhället i stort och jag tror att ofta så ser man könet framför kompetens, det handlar om sexuella anspelningar och nedsättande kommentarer som vi alla i nätverket kan skriva under på. Men med kompentens får man respekt och blir lyssnad på, i de bästa fallen. Därför är det viktigt att vi i nätverket kan hjälpa varandra med hur vi bemöter de här situationerna, både i vår vardag och inom innebandyn. 

Nätverket hyllades i fjol när det startades, och Engström ställer sig själv i hyllningskören. Men hon ser också en annan sida av det hela – gällande ett nätverk för just kvinnor.

- Jag tror att det kan vara bra i det här fallet, vi behöver använda varandra för att lyfta upp nya kvinnor som är ledare inom innebandyn.

- Men det finns en problematik i att man lyfter fram kvinnor som en speciell grupp och något speciellt vi behöver jobba med. Som ledare behöver alla nätverka, alla behöver utvecklas och komma framåt oavsett om man är man eller kvinna. Men det här ett bra sätt att börja rekrytera flera kvinnor till innebandyn.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>