2017-03-14 06:17

Anmäl er till integrationskonferenser


Foto: Calle Ström

På måndag är det dags för den första av totalt sju arbetskonferenser med inriktning på integration och inkludering i distrikten och föreningarna. 

Under de kommande två veckorna genomförs sju konferenser runtom i Sverige. Det övergripande syftet med konferenserna är att Svensk Innebandy tillsammans ska arbeta fram hur vi kan utveckla integrations- och inkluderingsarbetet på distrikts- och föreningsnivå. Förhoppningen är att konferenserna också ska underlätta nätverksbyggande och andra regionala samarbetskontakter.

- Vi har bjudit in olika aktörer inom distrikten och även länsstyrelserna för att få information från dem. Vi hoppas att det här blir ett verkligt stöd i arbetet. Jag hoppas att vi tillsammans ska ta ytterligare ett steg i att fördjupa och förbättra distriktets och föreningarnas arbete, säger Bodil Långberg, strategiansvarig för integrationsarbetet på Svensk Innebandy.

Konferenserna (inbjudna distrikt inom parentes):
Örebro, 13 mars (Värmland, Västmanland, Örebro, Östergötland)
Göteborg, 15 mars (Göteborg, Halland, Västergötland, Bohuslän-Dal)
Gävle, 20 mars (Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Uppland)
Sundsvall, 23 mars (Jämtland/Härjedalen, Västerbotten, Västernorrland)
Luleå, 27 mars (Nottbotten)
Nässjö, 30 mars (Skåne, Blekinge, Småland)
Stockholm4 maj (nytt datum) (Stockholm, Södermanland, Gotland)

Anmälan, kontakt: gry.andersson@innebandy.se

Svenska Innebandyförbundet är ett av de förbund som beviljats etableringsstöd 2017. Stödet har beviljats av Riksidrottsförbundet och SIBF ser det här som ett led i organisationens arbete med föreningsutveckling utifrån SIU- modellen.

Vi vill genom inkluderingsarbetet öka mångfalden, öka andelen kvinnor, skapa ökade möjligheter för parainnebandy, öka antalet ledare och funktionärer. Vi vill skapa verktyg och modeller som underlättar inkludering och därigenom föreningsutveckling. Vi vill hitta finansieringsmodeller.


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>