2016-06-04 06:24

"Vi är reko" blir Hallands slagord

 

Hallands Innebandyförbund satsar nu på föreningsutveckling genom ett eget koncept. Sloganen är ”Vi är reko”.
– Vi låter barn vara barn och bygger innebandyintresse genom glädje och gemenskap, säger Hallands Cilla Andersson.

Distriktsförbunden jobbar fram olika lösningar på hur föreningarna ska utvecklas och jobba mer enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. I Halland har man arbetat fram projektet ”Rekommenderad förening”. Sloganen är ”Vi är reko” – vilket ska bli ett bevis på att föreningen jobbar brett och rätt.

– Punkter som vi tycker är viktiga är att både träning och match är för att utvecklas. Vi låter barn vara barn och bygger glädje och gemenskap. Då är man en reko förening, säger Cilla Andersson på Hallands IBF.

Halland har nu anställt en resurs, Tobias Hellqvist, som ska besöka föreningarna och ha föräldra- och ledarföreläsningar. SIU-modellen kommer att vara i fokus, och Halland ska stötta föreningarna i det fortsatta arbetet. 

– Man pratar om att det är lockande att nå framgång på kort sikt. Men vi måste våga sätta SIU i ett längre perspektiv och utbilda och utveckla alla individer. Så att när de är över 16 år kan ha fått samma utbildning och kan ta beslut där. Ledare ska se långsiktiga lösningar och göra annat än att bara spela innebandy. Våra ledare måste få ett bredare tänk än bara innebandyspelare och se hela spektrat, så som människan och atleten. 

Halland kommer att jobba med föreningsutveckling på två plan. Förutom projektet kommer också man att jobba med ren föreningsutveckling, som är tätt kopplad till SIU. Det ska i varje förening finnas en väl förankrad verksamhetsplan och en tydlig organisation med vissa policys.

– Det ska bland annat finnas en policy för värvningar. Man mår bäst av sin hemmamiljö och utvecklas där, säger Andersson.

Projektet innebär att tre föreningar är i gång under en tremånadersperiod. Under den tiden ska de också hitta nya föreningar att arbeta med i nästa skede. 

I en ”Rekommenderad förening” ska det bland annat finnas:

  • En verksamhetsplan, organisationskarta och en värvningspolicy.
  • En policy för hur man beter sig i sociala medier.
  • En klar och tydlig plan för hur verksamheten ska se ut i dag och om fem år.

Tidigare texter om SIU:
SIU-modellen fem år - det här har hänt
Debatten kring barns tävlande fortsätter
Så ska SIU-modellen genomsyra innebandyn
Distriktens långsiktiga SIU-projekt hyllas
"Certifierad förening" är Upplands framgångsrecept
Så skapas en "Certifierad förening"
Stockholms väg till SIU-anpassning
Nya seriesystemet möttes av ris och ros


Författare: Anton Rosenblad

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>