2007-01-23 13:55

Ordet till Karin Solberg Svanholm

Den här säsongen kommer ledamöterna i SIBF:s Förbundsstyrelse återkommande att skriva på innebandy.se. Idag ger vi ordet till Karin Solberg Svanholm som ger oss en internationell utblick.

Klicka här för att läsa Karin Solberg Svanholms text


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>