2007-01-25 11:07

Godkända skyddsglasögon

Godkännandemärkningen av skyddsglasögon för innebandy har kommit igång och det finns nu ett antal godkända modeller.

Sedan den 22 december finns det godkända skyddsglasögon för innebandy. Användandet av skyddsglasögon är en frivillig rekommendation.

Godkännandet sker enligt ett internationellt system som SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ansvarar för.

Läs mer om skyddsglasögon för innebandy på SP:s webbplats. Där framgår också vilka modeller som är godkända.

Foto: Timo Gustafsson.


 


 


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>