2007-01-22 15:22

Genomtänkt policy gav Röbäcks IF pris

Röbäcks IF har belönats med idrottsetikföreningen allFair’s och Svenska Spels allFair-pris för 2006. Den västerbottniska klubben med fotboll och innebandy på programmet får priset för sitt arbete med ett väl genomtänkt policydokument.

Röbäcks IF har arbetat mycket med sitt mål- och policydokument och har även utsett en policyombudsman för att hålla detta arbete levande.

allFair-priset delas årligen ut av Idrottsetikföreningen allFair och Svenska Spel. Priset premierar föredömligt agerande för etik och moralfrågor inom idrottens alla grupperingar. Det vill säga aktiva idrottare, tränare/ledare/domare samt föräldrar/publik.

allFair och Svenska Spel har tilldelat Röbäcks IF priset med följande motivering:

Röbäcks IF har gjort ett gediget och genomtänkt arbete när man tagit fram föreningens mål- och policydokument. Inte nog med att man tänkt igenom spelarnas och tränarnas målsättningar och policy, man har gett föräldrarna till de idrottande ungdomarna en ordentlig handledning i ett dokument man kallar ”Föräldrapolicy och tips”. Dessutom har man utsett en Policyombudsman för att informera om och hålla policyn levande i föreningen.

Det är riktigt roligt att hitta ett skolexempel på allFair’s grundtankar om hur fair play ska genomsyra verksamheten i en idrottsförening som tänkt till, mycket av egen kraft.

Tidigare pristagare:
2004: Lars Gard, ungdomsansvarig i Gnesta FF.
2005: Ångermanlands Ishockeyförbund. 

Klicka här för att läsa mer om allFair
Klicka här för att titta på Röbäcks policy


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>