2005-12-14 10:15

Utbildningssatsning i Umeå…

Idrottshögskolan i Umeå har presenterat ett samarbetsavtal som slutits med elitföreningarna IBK Dalen, IF Björklöven, Umeå FC och Umeå IK.

Samarbetet bygger på en ömsesidig övertygelse om att elitidrott och akademiska studier samt forskning berikar varandra samt leder till utveckling.

Idrottshögskolan vid Umeå universitet ska utbilda studieansvariga inom elitföreningarna, studievägleda elitspelare samt underlätta de elitaktivas möjligheter till studier med bibehållen kvalitet.

Idrottshögskolan ska dessutom ta ett ansvar för att informera juniorer i elitföreningarna om möjligheten till studier vid Umeå universitet i kombination med elitidrottande samt studievägleda dessa för att hitta det optimala valet av utbildning utifrån just dess förutsättningar.

Idrottshögskolan i Umeå organiserar samtliga elitidrottande studenter vid universitetet oavsett utbildningens inriktning. Man behöver alltså inte ha valt att studera en idrottsutbildning eller idrottskurs för att organiseras inom Idrottshögskolan.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>