2005-12-09 12:34

Korrigering i tävlingsbestämmelserna

Det har skett två korrigeringar i tävlingsbestämmelserna. 
 
Den första är på sidan 8 i (första stycket) kapitlet spelarlicens där ordet Folksam byts ut mot SIBF.
 
Den andra korrigeringen är på sidan 9 i kapitlet övergång typ A där datumet under punkten 4.6.4 har ändrats till 1 februari till 30 april.

Till tävlingsbestämmelserna (PDF-fil)


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>