2005-12-21 08:28

Ekonomin i klubbarna

Här redovisar vi siffrorna, klubb för klubb, när det gäller jämförelsen av elitklubbarnas ekonomiska situation.

De nio klubbar som har ingått i jämförelsen är AIK, Balrog Botkyrka, Dalen, Helsingborg, Järfälla, Jönköping, Pixbo Wallenstam, Storvreta och Warberg. Dessa klubbar har funnits med i herrarnas elitserie samtliga säsonger sedan 2001/02 och framåt (den tidsperiod som undersökningen avser).

Längre ner på denna sida berättar vi lite närmare om förutsättningarna för undersökningen.

2001/021 905 000
2002/031 778 000
2003/042 005 000
2004/052 228 000

AIK är den enda klubben i undersökningen som är en flersektionsförening och detta gör att det är svårt att få fram uppgifter som är jämförbara med övriga klubbar. Siffrorna avser innebandysektionens verksamhet men exempelvis finns det inga medlemsavgifter medräknade i denna omsättning. Vidare har man inga kanslikostnader.

 

 

2001/022 931 000
2002/033 167 000
2003/043 176 000
2004/053 187 000

Klart största intäktsposten för Balrog Botkyrka är de 905 000 kronor man får från sponsorer. I övrigt är det ersättning för utfört arbete, lönebidrag, aktivitetsstöd och medlemsavgifter som är de stora intäkterna. Största utgiftsposterna är löner, idrottsarvoden, arbetsgivaravgifter, hallhyror samt anmälningsavgifter. 2004/04 gjorde klubben en vinst på 151 000 kronor. 

 


2001/023 042 000
2002/033 575 000
2003/042 982 000
2004/054 448 000

Dalens klart största intäktspost är annonser/reklam. Därefter följer entréintäkter, kiosk/servering samt kommunala och statliga bidrag.
Största utgifterna är resekostnader, lokalhyror, löner, anmälningsavgifter samt material. 2001/02-
2002/03-
2003/041 708 000
2004/051 916 000

Man har spelat i elitserien sedan 2001/02 och därför finns man med i jämförelsen. Dock saknas uppgifter från de två första säsongerna, då man ingick som en sektion i Högaborg BK. Från och med 2003/04 heter föreningen FC Helsingborg och det är dessa siffror som finns med i jämförelsen.
Största intäktsposterna: sponsorintäkter, medlems- och serviceavgifter, matchintäkter och cafeteria, bidrag och ersättning (skolor/kommun) och projektmedel.
För de största kostnaderna 2004/05 stod löner och ersättningar inklusive sociala avgifter, matchresor, matcharrangemang (inköp/marknadsföring) och anmälningsavgifter.
 


2001/022 100 000
2002/032 100 000
2003/041 700 000
2004/051 800 000

Största intäkterna för Järfälla förra säsongen var medlemsavgifter, sponsorintäkter, entréintäkter, statliga bidrag och Riksettan (Bingoalliansen). För de största kostnaderna stod löner, materialinköp, resor, hallhyror och domarersättningar.
 2001/021 970 000
2002/031 995 000
2003/042 295 000
2004/052 521 000

När det gäller Jönköpings siffror är vardera 200 000 kronor medräknade i siffrorna för 03/04 och 04/05. Detta gäller projekt för klubben som redovisas i externa bolag.
Klubbens största intäkter är medlemsavgifter, träningsavgifter, kommunala och statliga bidrag samt sponsorintäkter. Största utgiftsposterna är löner, domararvoden, hallhyror, resekostnader och material.
 2001/023 098 000
2002/033 457 000
2003/045 056 000
2004/055 226 000

Pixbo Wallenstams största intäktsposter är egna arrangemang (StarCamp bland annat), sponsorintäkter, kommunala och statliga bidrag, lotterier samt café/kiosk-försäljning. 

2001/022 250 000
2002/035 952 000
2003/047 176 000
2004/058 813 000

Klart högst omsättning har Storvreta, vilket inte är så förvånande med tanke på det stora medlemsantalet samt att man har elitseriens största publik. Främsta anledningen till den höga omsättningen är dock det årliga arrangemanget av Storvreta Innebandycup. Förra säsongen stod denna cup för 4,5 miljoner i intäkter.
Övriga poster som stod för stora intäkter förra säsongen var sponsorer, entré, medlemsavgifter samt kommunala och statliga bidrag.
När det gäller utgiftsposterna är det löner, buss, hall, domare och material som dominerar.


 
2001/022 478 000
2002/032 706 000
2003/042 900 000
2004/053 817 000

Största intäkterna för Warberg förra säsongen kom från sponsorer och entréavgifter. Övriga stora intäktsposter var skolor/cuper samt kommunala och statliga bidrag.
Största utgiftsposterna var personal (inklusive sociala avgifter, förlorad arbetsförtjänst med mera), resor, hallhyror, omkostnader seriespel samt serieavgifter.

 


Förutsättningar för undersökningen

Framför allt är det utvecklingen inom respektive förening som blir relevant i jämförelsen. Det är också därför vi har valt ut de nio föreningar som har deltagit i herrarnas elitserie under de fyra aktuella säsongerna

Att jämföra omsättningen mellan olika föreningar blir inte särskilt relevant eftersom det kan finnas avvikelser i sättet att redovisa.

Vi har även valt att inte närmare gå in och jämföra specifika poster mellan olika klubbar. Detta eftersom det inte blir relevant när vissa klubbar exempelvis redovisar intäkter från matcharrangemang samlat (entréavgifter och cefeteriaintäkter summerat) medan andra klubbar redovisar detta var för sig. På samma visa när det gäller kostnader finns det klubbar som redovisar löner och sociala avgifter summerat medan andra klubbar redovisar posterna var för sig. Det finns också variationer när det gäller benämningar på löner, ersättningar och arvoden.

Siffrorna avser inte specifikt kostnaderna för elitlaget, utan hela klubben. Undantaget är AIK som har en sektion i en större förening.

Uppgifterna bygger på de uppgifter som vi har fått in från klubbarna. Vi vill samtidigt passa på att tacka för klubbarnas hjälp med detta. 


Författare: Klas Pettersson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>