2009-08-06 12:41

Reviderat avtal med TV 4 på plats

SIBF, SEI och TV 4 har skrivit under ett reviderat avtal vad gällande innebandy i TV för de tre kommande säsongerna.

Det reviderade avtalet, som gäller från den förste juli 2009 till den siste juni 2012, godkändes nyligen av förbundsstyrelsen.


Jan Ögren Fjellestad
Foto: Bildbyrån

Lars-Gunnar Tjärnquist
Foto: Stefan Svensson

– Detta är positivt. Det är bra att vi har en mediepartner som vill satsa på oss och det visar att vi har en elit som är intressant. Dessutom är detta bra ur strategisk synpunkt för oss, säger SEI:s ordförande Jan Ögren Fjellestad.

– Skälet till revideringen är att vi har kört tillsammans i två år och skaffat oss olika erfarenheter vad gällande genomförandet, och tittat på vad som kan utvecklas. Generellt sätt öppnar revideringen upp för en hel del nya möjligheter, berättar Svenska Innebandyförbundets ordförande Lars-Gunnar Tjärnquist.

Bland annat innebär det reviderade avtalet nya kommersiella möjligheter för föreningarna.

– Tidigare fanns inte möjligheten för föreningar att exponera lokala och regionala sponsorer på exempelvis sarger, men det kommer att bli möjligt nu. Det här var en av de viktiga punkterna, och något som skapade diskussioner under det gamla avtalet. Till den övervägande delen är det klubbarnas egna sponsorer som kommer att synas vilket bör ge ekonomiska fördelar för dem, säger Tjärnquist.

Jan Ögren Fjellestad ser samma möjligheter.

– Detta är mycket bra för föreningarna. De har en bättre chans att kunna sälja innebandyn än de haft tidigare, och det ger oss en större möjlighet att utvecklas. Föreningarnas lokala sponsorer kan synas mer, menar Ögren Fjellestad.

Nyligen klubbades också den nya Verksamhetsinriktningen för Svensk Innebandy igenom. Det reviderade avtalet med TV 4 är en viktig pusselbit mot att flytta fram positionerna för innebandyn som idrott. 

Att synas i TV är viktigt.

– Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är en bekräftelse på att vi är en etablerad och attraktiv idrott. Ett bra och viktigt besked från ifjol var att antalet tv-tittare ökade och vi vill ju att så många som möjligt ska kunna se elitinnebandy. Exponeringen i TV ger också en igenkänningsfaktor och man kan bygga profiler, säger Jan Ögren Fjellestad.

– Det gäller att flytta fram positionerna, att synas, väcka uppmärksamhet och lyfta idrotten, bland annat för att attrahera mer folk och mer pengar. TV har ett av de kraftigaste genomslagen, menar Lars-Gunnar Tjärnquist.

 

TV 4, SIBF och SEI har undertecknat ett reviderat tv-avtal som gäller i tre år framöver.


Nytt är också att alla tre parter som undertecknat avtalet gemensamt tar ansvar för att lyfta innebandyn kommersiellt.

– Tidigare låg tyngdpunkten av införsäljningen av SSL och innebandyn hos TV 4, i det reviderade avtalet tar vi – SIBF, SEI och TV 4 – ett gemensamt ansvar för att sälja in idrotten till intressanta kommersiella samarbetspartners, säger Tjärnquist och får medhåll av Jan Ögren Fjellestad:

– Detta ger oss större möjligheter att ta ansvar, säger han.

Damerna med i reviderat avtal 


Författare: Jonas Gustavsson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>