2006-04-20 14:01

Fagerhult och Söder flyttas upp

Södertälje IBK har meddelat att man drar sig ur herrarnas division 1. Detta innebär att BIF Fagerhult och IBK Söder flyttas upp vardera en division.

Södertälje IBK:s urdragning ger en vakant plats i division 1 och därmed även en vakant plats i division 2. De vakanta platserna fylls enligt fastställd turordning.

Detta innebär att BIF Fagerhult flyttas upp till division 1 och att IBK Söder från Umeå flyttas upp till division 2.

Både Fagerhult och Söder har tillfrågats och tackat ja till uppflyttning.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>